4 czerwca - dzień wolny

                                               Informacja

 

      Na podstawie zarządzenia nr 8/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy.