Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2019/2020:

31.10.2019r.

02.01.2020r.

03.01.2020r.

04.05.2020r.

12.06.2020r.