Duplikat świadectwa i legitymacji

Duplikat: 

- legitymacji szkolnej - 9 zł

- świadectwa szkolnego - 26 zł

 

numer konta: 87 8230 0007 0014 2973 2000 0002

 

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 obowiązujący od 1 września 2019 r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku - pobierz

Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2019/2020

AKTUALNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PŁOŃSKU

Pobierz program