Wycieczka do Nałęczowa - ogłoszenie

Płońsk, dnia 29.10.2019 r.

 

 

         ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:  „Wycieczka dla pracowników szkoły  do Nałęczowa”

 

Niezbędne materiały do przygotowania oferty oraz druk oferty w załącznikach:

1. Zaproszenie do składania ofert.

2. Druk oferty.

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zamówienia  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „ Wycieczka integracyjna  dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku”  o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

                   Zamawiający:  Szkoła Podstawowa Nr 1  w Płońsku , ul. Wolności 4,

09-100 Płońsk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Na realizację zadania wpłynęły trzy oferty.

Dla zadania I transport wpłynęły dwie oferty złożone przez:

HM Trans s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalman, 09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9.

Wartość oferty – 1400,00 zł

SUN&MORE Sp. zo.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.

Wartość oferty 1600,00 zł

Dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę HM Trans s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalman, 09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9.

Dla zadania II wypoczynek wpłynęły dwie oferty złożone przez:

SUN&MORE Sp. zo.o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.

Wartość oferty 97 980,00zł

Agencja JUST Handel i Turystyka Jerzy Spych, 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 4

Wartość oferty – 87 750,00 zł brutto.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez Agencja JUST Handel i Turystyka Jerzy Spych, 09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 4

 

Dyrektor szkoły                            

 

Joanna Szczepańska

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki dla pracowników i emerytów SP 1 w Płońsku.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku

zaprasza do składania ofert na zorganizowanie „Wycieczki integracyjnej dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej Nr 1   w Płońsku ”

 

 

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, ul. Wolności 4

Tel/fax: 23 6622162 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Komunikowanie się – telefonicznie, faxem, e-mailem.

Osoba uprawniona do kontaktu – Dyrektor szkoły.

  1. Opis przedmiotu zamówienia :

KOD CVP:

 63511000 - 4 – Organizacja wycieczek.

 63510000 - 7 -  usługi biur podróży i podobne 

 63515000 – 2 – usługi podróżne

Zakres zamówienia:

.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie n/w usługi:

Organizacja wypoczynku integracyjnego dla 26 –cio osobowej grupy pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1  na Greckiej wyspie KORFU w terminie od 22 do 30 czerwca 2019 r.

 

ZADANIE I – TRANSPRT

- przewóz 26 uczestników wycieczki w dniu 22.06.2019 r z Płońska  na lotnisko Chopina w Warszawie  oraz powrót w dniu 30.06.2019r. z lotniska  do Płońska.

 

ZADANIE II – ORGANIZACJA WYPOCZYNKU I ZAKWATEROWANIE

 

W zakres organizowanego wypoczynku wchodzą:

 

- przelot uczestników wycieczki na KORFU i z powrotem

- transfery lotnisko – hotel – lotnisko

- obowiązkowe opłaty lotniskowe i transportowe

- zakwaterowanie w hotelu  3 lub 4 gwiazdkowym  w pokojach 2 / 3 osobowych.

- zapewnienie pełnego wyżywienia – all inclusive

- opieka polskiego rezydenta w czasie pobytu

- ubezpieczenie KN i NW

- organizacja jednodniowej wycieczki fakultatywnej dookoła wyspy

- organizacja jednodniowej wycieczki fakultatywnej do Albanii.

Dodatkowe informacje mające wpływ na zgłoszenie, wybór oferty:

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Termin realizacji zamówienia: 22.06 -30.06 . 2019 r.

  1. a) ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami treści zamówienia należy złożyć pisemnie w siedzibie zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płońsku, ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk – w sekretariacie, faxem lub drogą e-mailową do dnia do 27 maja 2018 roku do godziny 1200.

2.Oferent przedstawia cenę zbiorczą dla grupy z podaniem jednostkowej cen od  osoby(cena brutto). Cena oferty musi być podana w polskich złotych ( cyfrowo i słownie)

  1. Oferent ma prawo do złożenia oferty całościowej lub częściowej w oparciu o wyszczególnione przez Zamawiającego zadania.
  2. Kryterium stosowane przy wyborze ofert:

          - cena – 100%

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05. 2019 roku. Z wybranymi  oferentami skontaktujemy się telefonicznie, pocztą elektroniczną lub fax w celu uzgodnienia treści umowy  w tym warunków płatności i podpisania umowy.  Dopuszcza się możliwość dokonania przedpłaty po podpisaniu umowy.
  2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i na jej tablicy ogłoszeń.
  3. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym i udzielanie informacji. Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia udziela osobiście , telefonicznie , faxem lub mailowo: Joanna Szczepańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku.

 Załączniki:

1.Druk oferty.

Dyrektor szkoły

Joanna Szczepańska

 

Płońsk, dnia 23.05.2019 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Płońsk, dnia  21.12.2018 roku

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zamówienia pn.  

„  Zimowy Obóz Sportowy”

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

Zadanie nr 1

                   Zamawiający:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku, ul. ul. Wolności 4,  09-100 Płońsk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Zadanie nr 1

HM TRANS s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalkman

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9

-     Cena oferty:   5 000,00 zł brutto.

Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą  w prowadzonym postępowaniu i spełnia wymogi Zamawiającego.

Zestawienie ofert jakie wpłynęły na realizację zadania nr 1.

HM TRANS s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalkman

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9

 

Zadanie nr 2

                   Zamawiający:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku, ul. ul. Wolności 4,  09-100 Płońsk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Wynajem pokoi i wyżywienie Chowaniec Wojciech

34-531  Murzasichle , ul. Budzowa 24.

-     Cena oferty:   13 250,00 zł brutto.

Oferta Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą  w prowadzonym postępowaniu i spełnia wymogi Zamawiającego.

Zestawienie ofert jakie wpłynęły na realizację zadania nr 2.

Wynajem pokoi i wyżywienie Chowaniec Wojciech

34-531  Murzasichle , ul. Budzowa 24.

 

Zadanie nr 3

                   Zamawiający:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku, ul. ul. Wolności 4,  09-100 Płońsk zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Dla zadania nr 3 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                            

Szkoła Podstawowa nr 1 w Płońsku                                                                                               

Dyrektor Joanna Szczepańska

Obóz sportowy Murzasihle 2019 - ogłoszenie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Miasto Płońsk – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płońsku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie „Zimowego Obozu Sportowego”                                              

w dniach 06.01.- 12.01.2019 r. dla 25 uczestników ( 22 uczniów, 3 opiekunów w miejscowości Murzasichle  lub w bliskiej okolicy.

Materiały do sporządzenia ofert w załącznikach.

                                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                             Joanna Szczepańska

Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2. Druk oferty