Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Płońsk, dnia  11.10.2014 roku

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na wykonanie zamówienia  

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wycieczka turystyczna dla pracowników i emerytów  szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku  ” o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

W wyżej wymienionym postepowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Biuro podróży:  Radosław Bajon „ AnDa” z siedzibą 63-910 Miejska Górka, Rynek 25.

o wartości 69 750,00 zł brutto.

 

 

                                          Dyrektor szkoły

                                        

                                         Joanna Szczepańska