Czas pracy psychologa

Psycholog 

pokój nr 5

Łukasz Smółka

 

Wtorek               7.30 – 13.00

Czwartek            7.30 – 13.00

Motywacja ucznia

Motywacja ucznia

 

Osiągnięcia ucznia i jego funkcjonowanie szkolne zależą od możliwości intelektualnych i motywacji dziecka, która ewoluuje od motywacji zewnętrznej, związanej z wymaganiami ze strony rodziców i nauczycieli, do motywacji wewnętrznej.

Chęci do pracy i systematycznego wysiłku buduje się poprzez dodawanie dziecku wiary we własne siły, okazywanie zaufania, zachęcanie do podejmowania wyzwań, ukazywanie mocnych stron, dostrzeganie zaangażowania i wysiłku, a nie tylko rezultatu w postaci oceny. Niezastąpionym motorem napędzającym chęć do nauki są pochwały. Aby negatywny komentarz nie zakłócił samooceny młodego człowieka, musi on usłyszeć więcej ocen pozytywnych. Unikać należy także porównań do rodzeństwa, czy osiągnięć innych kolegów lub koleżanek, gdyż niekorzystnie wpływa to na relacje z nimi. Najlepiej byłoby, gdyby dziecko pracowało adekwatnie do własnych możliwości i czuło się doceniane. Jako zachęty można wykorzystać rozmowy o konkretnych sytuacjach, w których wytrwałość dziecka doprowadziła je do pożadanych rezultatów, podkreślać nowe umiejętności, sprawności. Warto także planować czas wolny tak, by materiał przyswajany w szkole wystąpił w zabawie, poprzez gry, wycieczki, wyjścia do muzeum.

Zainteresowanie rodzica i jego uwaga są najcenniejszą nagrodą. Czasem poprzez sprawiane problemy, zaniedbania dziecko nieświadomie o nie zabiega. Skupianie pozytywnej uwagi na jego funkcjonowaniu będzie w takiej sytuacji skutecznym rozwiązaniem.

 

 

Małgorzata Cybulska-psycholog

za dr Martą Rzadkiewicz