Opłata za obiady w czerwcu 2021

OPŁATĘ ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY:

22 8230 0007 0014 2973 2000 0008

 

W CZERWCU 2021 R. JEST TO KWOTA  48,00 zł

Konto Rady Rodziców przy SP 1 w Płońsku

Numer konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Płońsku:

 

BS w Płońsku

15 8230 0007 0000 2828 2018 0001

Numer konta za obiady

OPŁATĘ ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO SZKOŁY:

22 8230 0007 0014 2973 2000 0008

 

W MAJU JEST TO KWOTA  51,00 zł

Programy profilaktyczne realizowane w szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 w Płońsku, w pracy z uczniem i rodzicem, wiele uwagi poświęca nie tylko zadaniom dydaktycznym, ale również pracy wychowawczo-profilaktycznej. Efekty tej pracy widoczne są dopiero po jakimś czasie, w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych i dopiero wówczas zdajemy sobie sprawę jak wielkie znaczenie w życiu młodego człowieka mają umiejętności i wiedza nabyta w wyniku udziału w przedsięwzięciach wychowawczo-profilaktycznych.

W szkole realizujemy wiele programów celowych posiadających rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Poniżej przedstawiamy założenia programów przewidzianych do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

 

„Jaś i Małgosia na tropie – program DOMOWYCH DETEKTYWÓW”, którego celem jest:

- opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci,

- ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących,

- zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom,

- promowanie postawy trzeźwości,

- uczenie konstruktywnych zachowań w sytuacjach wzbudzających niepokój,

-przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych.

Program realizowany jest w klasach czwartych i piątych.

 

„Fantastyczne możliwości”

Głównym celem programu jest opóźnianie inicjacji alkoholowej wśród dzieci wkraczających w okres dojrzewania. Ta strategia profilaktyczna jest dobrze uzasadniona wynikami badań wskazującymi na wczesną inicjację alkoholową jako jeden z poważniejszych czynników ryzyka problemów alkoholowych i uzależnienia od substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i dorosłości. Opóźnianie inicjacji alkoholowej ma na celu ograniczenie wpływu tego czynnika ryzyka w ogólnej populacji dzieci w Polsce. Grupą docelową programu Fantastyczne Możliwości są uczniowie piątych lub szóstych klas szkół podstawowych oraz ich rodzice. Prowadzenie z młodzieżą pracy profilaktycznej w momencie, kiedy zaczyna się okres dojrzewania jest uzasadnione wynikami wielu badań. W tym okresie obserwujemy bowiem wyraźne narastanie doświadczeń związanych z piciem alkoholu. Ogólnopolskie badania ankietowe przeprowadzone w roku 2002 (tj. w okresie, gdy program był przygotowywany do upowszechnienia Polsce) wskazywały, że większość nastolatków zaczyna sięgać po alkohol właśnie między 11 a 13 rokiem życia. Wśród 11 latków 64% chłopców i 50% dziewcząt próbowało już napojów alkoholowych, a w grupie 13 latków aż 83% chłopców i 76% dziewcząt przyznaje, że piło już alkohol. Dane dotyczące upijania się wskazywały natomiast, że niemal co trzeci 13 letni chłopiec (30% badanych) był chociaż raz w stanie upojenia alkoholowego. To samo, chociaż raz zdarzyło się co piątej dziewczynce (20% badanych) (Woynarowska (red.) 2003). Zajęcia programu Fantastyczne Możliwości są ukierunkowane na wzmacnianie kilku istotnych czynników chroniących przed przedwczesnym rozpoczynaniem picia alkoholu i innymi zachowaniami ryzykownymi okresu dojrzewania. Do tych czynników należą: umiejętności rozpoznawania wpływów społecznych skłaniających do picia alkoholu (szczególnie wpływów rówieśniczych), modelowanie pożądanych zachowań przez znaczących rówieśników, przygotowanie młodych ludzi do realizacji zadań rozwojowych okresu dojrzewania, zachęcanie rodziców do podejmowania z ich dorastającymi dziećmi rozmów na tematy związane z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą picie alkoholu i używanie innych substancji psychoaktywnych.

Program realizowany jest w klasach piątych i szóstych. 

Czytaj więcej: Programy profilaktyczne realizowane w szkole

Życzenia

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, to dla wielu najpiękniejszy czas w roku. Okres oczekiwań i przygotowań może być świetną okazją do spędzenia większej ilości czasu razem, lepszego poznania się, wsłuchania w potrzeby członków rodziny.

Porządki, zakupy, poszukiwanie prezentów, dekorowanie mieszkania, pieczenie pierników i przygotowywanie świątecznych potraw mogą zbliżyć, ale mogą też wywołać napięcie, nerwowość, wprowadzić pośpiech w związku z odczuwaną presją czasu, by tylko zdążyć ze wszystkim do świąt. Pamiętajmy po co, tak bardzo się staramy, jaki jest cel tych wysiłków i działań.

Drodzy Rodzice, czasem mniej znaczy więcej. Może warto ograniczyć wymagania, co do wystroju, potraw, nieskazitelnego porządku, wystrzałowych prezentów, które przeciążają domowy budżet, by nie stracić tego, co najważniejsze - okazji do budowania z dziećmi ciepłych więzi, klimatu radosnego oczekiwania, wzajemnej pomocy, uwagi i przebywania we wzajemnej bliskości, rodzących poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji.

 

Z życzeniami pięknych i rodzinnych Świąt

Małgorzata Cybulska-psycholog