Rada Rodziców

Rada rodziców 2017/2018

Arkadiusz Rydzewski - przewodniczący

Małgorzata Brzozowska - zastępca

Edyta Zielińska - sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Iwona Sobocińska

Joanna Sawko

Małgorzata Szałkowska