Samorząd Uczniowski 2019/2020

Przewodniczący SU - Karolina Sokołowska klasa 8a

Zastępcy przewodniczącego SU - Michał Kościelewski klasa 5 a

Rzecznik Praw Ucznia - Alicja Orszulewicz klasa 5 c