4 czerwca - dzień wolny

                                               Informacja

 

      Na podstawie zarządzenia nr 8/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku ustala się dzień 4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy.

Lista uczniów klas Ia i Ib 2021/2022 aktualizacja

W załączniku znajdują listy klas Ia i Ib przyjętych w roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku.

 Lista uczniów z podziałem na klasy:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

                                    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

                                                            

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

 Aplikacja spisowa NSP 2021 jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe i dostępem do sieci internetowej.

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

 

Rekrutacja 2021/2022 - oddział przedszkolny

LISTA PRZYJĘTYCH DZIECI DO ODDZIAŁU ZEROWEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. Bartczak Maciej

2. Bartczak Bartosz

3. Bartczak Maria

4. Biernat Kaja

5. Bluszcz Barbara

6. Bojarska Amelia

7. Dawidko Filip

Czytaj więcej: Rekrutacja 2021/2022 - oddział przedszkolny

Rekrutacja 2021/2022 - klasy pierwsze

Lista przyjętych uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

1. Bąbalicka Alicja

2. Białorudzka Lena

3. Błaszczak Weronika

4. Brodacki Aleksander

5. Brzeziński Antoni

6. Ciesielska Michalina

7. Cieślakiewicz Marcel

8. Ciosek Jakub

9. Dublewski Janusz

10. Gąsecki Igor

Czytaj więcej: Rekrutacja 2021/2022 - klasy pierwsze