Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Płońsk, dnia 05.11.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000, 00 EURO

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Wycieczka dla pracowników i emerytów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Płońsku”

W postępowaniu dokonano wyboru ofert:

Dla zadania I – transport

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

HM TRANS s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalman

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9

Wartość oferty: 1968,00 zł brutto.

Dla Zadania II – Organizacja wypoczynku i zakwaterowanie

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Termy Warmińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lidzbarku Warmińskim (11-100),  ul. Kąpielowa 1

Wartość oferty. 16854,00 zł brutto

Zestawienie  ofert:

Dla zadania I – transport-  wpłynęła jedna oferta złożona przez:

HM TRANS s.c. Marcin Stasiak, Hubert Kalman

09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9

Dla Zadania II – Organizacja wypoczynku i zakwaterowanie - wpłynęła jedna oferta złożona przez:

 Termy Warmińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lidzbarku Warmińskim (11-100),  ul. Kąpielowa 1

 

                                                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                                                           Joanna Szczepańska