Dojrzałość szkolna

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

 

            Ocena dojrzałości szkolnej obejmuje kilka wymiarów: fizyczny, umysłowy, emocjonalny i społeczny. Kompleksowej oceny dokonują specjaliści, jednak warto również z perspektywy rodzicielskiej dokonać obserwacji dziecka, by ewentualnie wesprzeć je w sprostaniu wymaganiom szkolnym.

            W sferze fizycznej warto zwrócić uwagę na ogólną kondycję dziecka i jego stan zdrowia. Zadbać o higieniczny tryb życia, właściwe odżywianie, odpowiednią ilość snu i odpoczynku, rozwijać sprawność manualną i graficzną.

            Dojrzałość umysłowa obejmuje wiedzę ogólną, koncentrację uwagi, pamięć, spostrzeganie, myślenie, wnioskowanie, liczenie, umiejętność wypowiadania się. Warto rozbudzać w dziecku ciekawość świata i otwartość na nowe doświadczenia.

            Radzeniu sobie w szkole sprzyja umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i przeżywanych przez inne osoby, co umożliwia nawiązywanie relacji, więzi wśród rówieśników. Konieczny jest również pewien poziom samokontroli.

            Dojrzałość społeczna polega na znajomości reguł postępowania wobec innych, szacunku do siebie i innych osób, samodzielności adekwatnej do wieku. 

            Rodzice, jako osoby dziecku najbliższe mogą w najbardziej naturalny sposób, poprzez zwyczajne, codzienne czynności prowadzić je ku dojrzałości.

 

                                                                                          Opracowała Małgorzata Cybulska za dr Martą Rzadkiewicz